Saniaispolku 4, 70280 Kuopio, Puh. (017) 364 2196, 0500 677 430, fax (017) 364 2197
Email: risto.konttinen@kkw.fi