COMALCON Oy:n kotisivu

Tervetuloa tutustumaan!

Esittelyvideot


Comalcon Oy on yritysten uudistumiskyvyn kehittämiseen erikoistunut yritys, joka on perustettu 1993. Kehitysprosessit räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti. Comalcon Oy:n toiminta ja kehittyminen perustuu yhteistyöverkoissa ja tuotetiimeissä tapahtuvaan työhön. Käytettävissä on erityisasiantuntijoita Kuopion konsulttiverkon jäsenyrityksistä, Verkostokonsultit Oy:n kumppaneista ja tarvittaessa myös niiden ulkopuolelta.

Seuraavassa erikoistumisalueemme:

Kehitysprosessien ohjaus ja avustaminen
liikeidean selkeyttäminen
• uuden liiketoiminnan ideointi ja kehittäminen
• uuden liiketoiminnan kannattavuuden arviointi TA-yritysmallia käyttäen
• TuoteStart-konsultointi,
(Kauppa- ja teollisuusministeriön tuotteistetut palvelut)
• yrityksen muutostarpeen analysointi, mm. Timant-analyysillä
• avainhenkilöiden valmennus KKW:n yritysjohtajavalmennus
• siisteyden ja järjestyksen kehittäminen Tuttava-menetelmällä
Innovatiivisuuden kehittäminen
• innovatiivisuuden ja uudistumiskyvyn mittaaminen INTO-analyysillä
• innovatiivisuuden ja uudistumiskyvyn kehittäminen INTOpro-ohjelmalla
• innovatiivisen strategian luominen
Verkostoitumisen kehittäminen
• kumppanuusstrategian luominen
• VerkostoReittaus-konsultointi (Kauppa- ja teollisuusministeriön tuotteistetut palvelut)
• alihankkijoiden valmennus, mm. Laadunportaat menetelmää soveltaen
• verkostoitumisprosessin ohjaus Partner Laatuverkko menetelmää soveltaen yhteistyössä Verkostokonsultit Oy:n kumppaneiden kanssa

Edellä olevat ovat esimerkkejä kehittämisprosessien aiheista joiden pohjalta yrityskohtaiset valmennus- ja kehitysohjelmat räätälöidään.

Kun haluat käynnistää yhteistyön Comalcon Oy:n kanssa ota yhteyttä sähköpostin välityksellä tai puhelimitse ja kuvaa millaista kehittämishanketta yrityksessänne valmistellaan. Otan yhteyden sen jälkeen mahdollisimman nopeasti.

Mikko Leinonen
Kehittämisasiantuntija
Koneenrakennuksen insinööri

Comalcon Oy
Karhonkuja 4, 70870 Hiltulanlahti
(Kuopion konsulttiverkon jäsenyritys)

Puhelin: (017) 3620387, 0500-223038
Telefax: (017) 3620229
e-mail: mikko.leinonen@kkw.fi
www.comalcon.kkw.fi/comalcon